Příspěvek na rekreace z FKSP OŘ Plzeň

Na základě sdělení vedení OŘ Plzeň oznamuji, že limit FKSP v kapitole rekreace a zájezdy i v kapitole TDM, je již za pracovní úsek 654 (provozuschopnost) téměř vyčerpán

V návaznosti na to, se dnem 23.6.2015 pozastavuje u PU 654(provozuschopnost) příjem žádostí na uplatnění příspěvků z FKSP na rekreace.

Obdobná situace může nastat také u pracovního úseku 302 (řízení provozu). Vzhledem k relativně vysokému plánovanému zůstatku, lze v případě vyčerpání uvažovat o možnosti navýšení plánovaného rozpočtu pro PU 302 v této kategorii.
J. Skopový

Na základě sdělení vedení OŘ Plzeň oznamuji, že limit FKSP v kapitole rekreace a zájezdy i v kapitole TDM, je již za pracovní úsek 654 (provozuschopnost) téměř vyčerpán

V návaznosti na to, se dnem 23.6.2015 pozastavuje u PU 654(provozuschopnost) příjem žádostí na uplatnění příspěvků z FKSP na rekreace.

Obdobná situace může nastat také u pracovního úseku 302 (řízení provozu). Vzhledem k relativně vysokému plánovanému zůstatku, lze v případě vyčerpání uvažovat o možnosti navýšení plánovaného rozpočtu pro PU 302 v této kategorii.
J. Skopový

Komentáře jsou uzavřeny.