Proč SOSaD nesouhlasil s návrhem 3. změny PKS SŽ

Zaměstnavatel v předloženém návrhu 3. změny PKS nabízel řešení nerealizovaných KOP v důsledku koronaviru v náhradním termínu, 12.denním volnem s náhradou mzdy a pobytem v domácím prostředí nebo finanční kompenzaci ve výši 7 000 Kč (toto ovšem až pro druhou polovinu roku).  SOSaD zásadně nesouhlasí „s prodejem“ KOP za finanční vyrovnání a to nejenom proto, že zaměstnanci v jednom roce nemají stejné podmínky.  Byť se největší OC působící u SŽ ztotožnili s návrhem zaměstnavatele a na finanční náhradu přistoupily (otázkou zůstala jen částka), náš svaz toto odmítl. Zaměstnavatel má jednoduchou možnost čerpání KOP prodloužit o několik měsíců do února, března  2021 stejně, jako tento problém řeší ČD a Č Cargo se stejným počtem kopkařů v roce 2020. Kondiční ozdravný pobyt je programem rozšířené zdravotní péče a je určen zaměstnancům SŽ, kteří vykonávají těžkou fyzickou práci nebo vykonávají práci s vysokou neuropsychickou zátěží. Tuto péči nemůže žádná finanční částka nahradit. Proto ani v budoucnu SOSaD nepodpoří jakékoliv finanční vyrovnání náhradou za KOP.

 

 

 

Záložka pro permanentní odkaz.