PROLONGACE NA ROK 2018/19

K prodloužení platnosti zaměstnaneckých jízdních výhod ČD pro rok 2019 (dále jen „jízdní výhody”) je stanoveno období od 0l. 11. do 08. 12. 2018.

 

K prodloužení platnosti zaměstnaneckých jízdních výhod ČD pro rok 2019 (dále jen „jízdní výhody”) je stanoveno období od 0l. 11. do 08. 12. 2018.

 

Držitelé jízdních výhod (dále jen „držitelé‘) v uvedeném termínu uhradí příslušnou prolongační částku pro rok 2019 stanovenou Tarifem jízdného a přepravného pro přepravu zaměstnanců akciové společnosti České dráhy, zaměstnanců státní organizace Správa železniční dopravní cesty, zaměstnanců Ministerstva dopravy a Drážního úřadu, podílejících se na zabezpečování a provozování drážní dopravy: Zaměstnanci                                                                                           1100 Kč

Rod.příslušníci zaměstnanců a důchodců                                                             

(manželé, manželky, registrovaní partneři)                                              1250 Kč

Pozůstalí (vdovy, vdovci, vyjma sirotků)                                                  1250 Kč

Důchodci                                                                                                  600 Kč

Děti do 26 let (děti zaměst., důchodců a sirotci)                                       600 Kč

 

Provedením úhrady prolongační částky je prodloužena platnost aplikace železniční průkazka na In Kartě (dále jen „ŽP") na další období, prolongační částka uhrazená pro rok 2018 je platná do 08. 12. 2018.

Záložka pro permanentní odkaz.