Prolongace režijních výhod na rok 2023

K prodloužení platnosti jízdních výhod ČD pro rok 2023 je stanoveno období od 21. 11. do 10. 12. 2022.

Provedením úhrady prolongační částky je prodloužena platnost aplikace železniční průkazka na In Kartě (dále jen „ŽP“) na další období, a to do 9. 12. 2023. Prolongační částka uhrazená pro rok 2022 je platná do 10. 12. 2022.

Držitelé jízdních výhod (dále jen „držitelé”) v uvedeném termínu uhradí příslušnou prolongační částku pro rok 2023 stanovenou Tarifem jízdného a přepravného pro přepravu zaměstnanců akciové společnosti České dráhy, zaměstnanců státní organizace Správa železnic, zaměstnanců Ministerstva dopravy a Drážního úřadu, podílejících se na zabezpečování a provozování drážní dopravy (dále jen Tarif):

Zaměstnanci 1397 Kč
Rodinní příslušníci zaměstnanců a důchodců (manželé, manželky, registrovaní partneři) 1583 Kč
Pozůstalí (vdovy, vdovci, vyjma sirotků) 1583 Kč
Důchodci 762 Kč
Děti do 26 let (děti zaměstnanců, důchodců a sirotci) 762 Kč

Prolongační částku lze uhradit u pokladní přepážky ČD s UNIPOK – hotově, platební kartou nebo EPIK nebo v e-shop ČD prostřednictvím platební karty nebo účtu ČD Kredit.

Jestliže držitel jízdních výhod nepožaduje prolongovat, tuto skutečnost nahlásí během prolongace na příslušný personální útvar, kde je v evidenci jízdních výhod a aplikace ŽP bude dána do tzv. úschovy. In Karta je držiteli ponechána a v případě potřeby lze aplikaci ŽP bezplatné z úschovy vydat kdykoli v průběhu roku (držitel uhradí pouze příslušnou prolongační částku a požádá o vydání aplikace ŽP z úschovy na personálním útvaru dle své evidence).

Pro zaměstnance SŽ:

• Časový příplatek pro komerční vlaky – 790 Kč pro zaměstnance a rodinné příslušníky včetně dětí 15+ (tj. RP zaměstnanců, důchodců a vdovy, vdovci, sirotci 15+) / 400 Kč pro důchodce a děti, včetně sirotků -15 let (pro přiznání levnější ceny u dětí do 15 let je rozhodující věk v okamžiku provádění prolongace),
• Časový příplatek pro zavazadla – 590 Kč pouze pro zaměstnance, pro další kategorie držitelů jízdních výhod tento příplatek určen není.
• Časové příplatky mají platnost ode dne úhrady následující prolongace do dne vyhlášení prolongace dalšího roku (tzn. časové příplatky pořízené v roce 2022 mají platnost do 10.12.2022, časové příplatky pořízené v době prolongace pro rok 2023 platí od
21.11.2022). Tyto příplatky je možné nahrát pouze na zaměstnaneckou In Kartu (tzv.SLUK)

přílohy:

Seznam_komerčních_vlaků_JŘ_2022_23.

Seznam_vlaků_a_úseků_v_objednávce_JMK_2022-23

Seznam_úseků_a_vlaků_linky_P2_v_objednávce_PK_2022-2023

Záložka pro permanentní odkaz.