Rekreace s příspěvkem z C – SF 2023 – ČD Cargo

Vedení společnosti CDC v dohodě se sociálními partnery  navýšilo finanční objem  Sociálního fondu ČD Cargo, a.s.,(dále jen SF),  ze kterého lze čerpat   příspěvek na rekreaci  zajišťovanou ve spolupráci s ČD travel, s.r.o.  ( Katalog rodinné dovolené pro zaměstnance ČD, ČDC a SŽ  pro  rok 2023); www.cdtravel.cz                                             

Zasílání  přihlášek na rekreaci je možné  od 1.5.2023 do vyčerpání finančního objemu, a to přes odpovědného zaměstnance Vaší JOS, který má na starosti SF .

Platí opět zásada, pokud si zaměstnanec  požádá o rekreaci z C – SF nemůže si již žádat o  příspěvek na rekreaci ze SF JOS a naopak.

Na Portále ČDC  – v interních normách –   složka „PER – personální“ – složka „ Zásady hospodaření se Sociálním fondem  ČD Cargo“  –  zde  naleznete aktuálně platné zásady SF , kde jsou pro jednotlivé oblasti stanoveny další podmínky nároku .

Záložka pro permanentní odkaz.