Rekreace v roce 2020 pro zaměstnance SŽ (SŽDC)

Na základě změny v PKS na rok 2020 zveřejňuji informaci o podmínkách  možnosti čerpání příspěvku na rekreaci z C-FKSP zveřejněnou v pokynu GŘ.

Dle nově uzavřených zásad budou mít zaměstnanci možnost čerpat příspěvek na rekreaci z C-FKSP nejen na rekreace a TDM uveřejněné v nabídce CK ČD Travel, ale i na rekreace ze sjednaných cestovních kanceláří (výhradně prostřednictvím ČD Travel):
• Exim Tours/Fischer,
• Travel Family (VTT, VIAMARE, Vítkovice Tours, Kovotour),
• Blue Style,
• Mayer Crocus,
• Fede.
Podmínky a postupy pro možnost poskytnout příspěvek na rekreace od těchto CK budou zveřejněny dne 8. 1. 2020 na webových stránkách CK ČD Travel a na stránkách odboru personálního. V případě, že nebude postupováno striktně dle vydaných podmínek a postupů, nebude možné příspěvek z C-FKSP na konkrétní rekreaci poskytnout.

Záložka pro permanentní odkaz.