Revoluce na železnici – nesmyslný krok

Nepřehledná situace v oblasti cestování má nastat ke změně jízdního řádu a to nejenom pro cestující veřejnost ale i pro držitele jízdních výhod. Proti omezení platnosti režijek v několika krajích, které navrhuje MD, se ohradilo a sjednotilo všech devět odborových centrál. V 16. změně Tarifu jízdného a přepravného pro přepravu zaměstnanců akciové společnosti ČD, zaměstnanců s. o. SŽDC, zaměstnanců Ministerstva dopravy ČR a Drážního úřadu, podílejících se na zabezpečení a provozování drážní dopravy má MD povolit vyjmout povinnost uznávat režijní jízdenky v případě, že je kontrakt uzavřen takzvaným přímým zadáním. Ve finále mohou přestat platit režijky i ve všech krajích v regionálních vlacích. Všichni zástupci OC se shodli, že tento krok by znamenal porušení sociálního smíru. První vlaštovkou je jihomoravský kraj, který již oznámil, že od 1. 1. 2020 nebude v regionální dopravě režijky uznávat. OC stále čekají na jednání s ministrem dopravy k této problematice, ale čas neúprosně běží a jak bude vypadat situace po 15. 12. 2019 je otázkou.

Záložka pro permanentní odkaz.