Režijní výhody na rok 2018

Pomalu nám končí prázdniny a přesuneme se do závěrečné třetiny roku. Co nás v této době očekává? Především nové jednání o podobě PKS na rok 2018 u všech zaměstnavatelů, především pak u SŽDC, s.o., kde končí platnost smlouvy dvouleté. Ale také jednání o Tarifu jízdného a přepravného pro přepravu zaměstnanců akciové společnosti České dráhy, zaměstnanců státní organizace Správa železniční dopravní cesty, zaměstnanců Ministerstva dopravy a Drážního úřadu, podílejících se na zabezpečování a provozování drážní dopravy.

Pomalu nám končí prázdniny a přesuneme se do závěrečné třetiny roku. Co nás v této době očekává? Především nové jednání o podobě PKS na rok 2018 u všech zaměstnavatelů, především pak u SŽDC, s.o., kde končí platnost smlouvy dvouleté. Ale také jednání o Tarifu jízdného a přepravného pro přepravu zaměstnanců akciové společnosti České dráhy, zaměstnanců státní organizace Správa železniční dopravní cesty, zaměstnanců Ministerstva dopravy a Drážního úřadu, podílejících se na zabezpečování a provozování drážní dopravy. Letošním rokem končí schválené období, kdy byla ceny prolongace stanovena ve výši 1000,- Kč/rok pro zaměstnance, rodinné příslušníky zaměstnanců a důchodců a 500,- Kč/rok pro důchodce a děti. Co lze očekávat? S největší pravděpodobností pohyb ceny a to směrem nahoru, ale také snahu o zrušení nárokovosti režijních výhod pro cizí subjekty než jsou ČD. Toto se týká především zaměstnanců SŽDC, s.o. Nikdo se však nechce zabývat nárokovostí pro přiznání 1. třídy. V době, kdy se vymýšlejí různé příplatky a místenky pro obyčejné zaměstnance, kteří chtějí 1. třídu použít, by stálo za to přehodnotit nárok zaměstnanců MD, generálního ředitelství ČD, a.s., ředitelství SŽDC, s.o., DÚ, ve vedoucích funkcích až po vedoucího oddělení včetně,ředitelům a vrchním přednostům organizačních složek SŽDC, s.o. a vedoucím zaměstnancům ČD, a.s. a dalších.
Další dny ukážou, jak silnou pozici mají odborové centrály při vyjednávání a jestli se dokážou domluvit na společném postupu při schvalování nového Tarifu.

J.Skopový

Komentáře jsou uzavřeny.