Režijní výhody v Jihomoravském kraji

V minulých dnech se po Olomouckém kraji dohodl i Ústecký kraj na uznávání režijních jízdenek na svém území. Toto uznávání by mělo platit pouze na dopravce ČD a ne na vlaky jiných soukromých dopravců. Naopak Zlínský kraj zatím s uznávání režijních jízdenek nepočítá stejně jako kraj Jihomoravský a od června se má k tomuto nelogickému systému připojit i kraj Plzeňský. V úterý 22.10.2019 se uskutečnilo jednání zástupců Ministerstva dopravy, Českých drah a odborových centrál, kde bylo konstatováno, že dle právních analýz je zřejmé, že jediným, který je oprávněn k uznávání režijních průkazek ve vlacích Českých drah jsou pouze České dráhy, a ne objednavatel dopravní obslužnosti, tj. příslušný kraj. Na základě tohoto jednání bude v pátek 25. 10. 2019 otevřeno další jednání mezi zástupci Jihomoravského kraje a ČD kde se bude řešit další postup v oblasti uznávání režijních průkazek zaměstnanců ČD, SŽDC a CDC.

Záložka pro permanentní odkaz.