Režijní výhody

Jednání o režijních výhodách na období po 1.1.2018 pokročilo do dalšího stádia. V nejbližší době však tato otázka nebude uzavřen, protože problémem jsou blížící se volby. V každém případě se jeví jako reálné, že režijní výhody zůstanou zachovány jak pro zaměstnance ČD tak pro zaměstnance SŽDC a samozřejmě jejich RP a důchodce. Otázkou zůstává cena a rozsah oprávnění.
Ministr dopravy Dan Ťok potvrdil jednoznačný záměr zrušit režijky v komerčních vlacích Českých drah, což jsou všechny dálkové vlaky mezi Prahou a Ostravou.
Nevyloučil ale ani možnost nějakých kompromisů.

Jednání o režijních výhodách na období po 1.1.2018 pokročilo do dalšího stádia. V nejbližší době však tato otázka nebude uzavřen, protože problémem jsou blížící se volby. V každém případě se jeví jako reálné, že režijní výhody zůstanou zachovány jak pro zaměstnance ČD tak pro zaměstnance SŽDC a samozřejmě jejich RP a důchodce. Otázkou zůstává cena a rozsah oprávnění.
Ministr dopravy Dan Ťok potvrdil jednoznačný záměr zrušit režijky v komerčních vlacích Českých drah, což jsou všechny dálkové vlaky mezi Prahou a Ostravou.
Nevyloučil ale ani možnost nějakých kompromisů.
Jeden takový kompromis nastínil. Pokud by nakonec zůstaly režijky v komerčních vlacích, bylo by správné, aby platily i ve vlacích soukromých dopravců. Stát by jim pak takové jízdy kompenzoval.
Soukromí dopravci ale žádají v souvislosti s možným uznáváním režijních jízdenek ve svých vlacích i podobnou výhodu pro své zaměstnance.
Pokud by měli tuto možnost všichni zaměstnanci na železnici u všech dopravců, pak by byli připraveni režijky uznávat i ve vlacích RegioJetu a Leoexpresu.Recipročně by ale měli mít jejich zaměstnanci možnost využívat režijní jízdné ostatních dopravců.Ke splnění požadavku soukromníků by ovšem bylo třeba změnit zákon o Českých drahách, který dnes zajišťuje režijní jízdenky jen Českým drahám a SŽDC.

J.Skopový

Záložka pro permanentní odkaz.