Sazby pojistného

Pojištění odpovědnosti za škody způsobené při výkonu povolání

 

Pojištění odpovědnosti za škody způsobené při výkonu povolání

 

Nikdo není dokonalý… Při výkonu služby se může přihodit cokoliv, co způsobí zaměstnavateli škodu. Ten bude poté požadovat náhradu škody po tom, kdo mu telefonu škodu způsobil. Je jedno, jedná-li se o vykolejení vlaku z důvodu špatně postavené vlakové cesty nebo ztrátu služebního mobilního telefonu. V některých případech se nejedná zrovna o malé částky. Ty mohou dosahovat několik tisícikorun, nebo také miliónových hodnot. Případná náhrada škody však nesmí překročit 4 a 1/2 násobek hrubé mzdy viníka. I tato částka se však může blížit ke 100 000 korun. Proto je v zájmu každého člena ZO SOSaD Cheb zabezpečit se a využít výhodných podmínek Pojištění odpovědnosti za škody způsobené při výkonu povolání, které nabízí SOSaD svým členům.

 

 

Pojistná částka   Pojistné   Úhrada    Dotace ZO   Odpovídá 4,5 násobku hrubé mzdy

   100 000            300          150        150                          22 222,-

   130 000            450          225        225                          28 889,-

   160 000            550          275        275                          35 556,-

   240 000            800          400        400                          53 333,-

  

 

 

 

 

Záložka pro permanentní odkaz.