Schůze ZV ve druhém pololetí 2014

Termíny schůzí v e druhém pololetí roku 2013:

25. září

30. října        

27.- 28. listopadu

19. prosince       

Termíny schůzí v e druhém pololetí roku 2013:

25. září

30. října        

27.- 28. listopadu

19. prosince       

  
 

Členové ZO SOSaD Cheb své žádosti, stížnosti, náměty a připomínky podávejte

písemně nebo elektronicky na adresu jiri.skopovy@centrum.cz nejpozději tři dny před jednáním.

Předseda ZO SOSaD Cheb

          Jiří Skopový

Záložka pro permanentní odkaz.