Servisní dny ING Životní pojišťovny 2015

Servisní dny ING/NN, v působnosti OŘ UNL, budou v roce 2015 probíhat v Mostě.

Konkrétně na pobočce ING v Mostě, na adrese: budova G – centrum, Moskevská 3336, 434 01, Most. /viz přiložená mapka/

Na této pobočce ING je poskytován servis každý pátek od 08.00 hod do 15.00 hod .

V níže uvedených termínech je poradce pan Petr Bauer připraven poskytnout rady a informace zaměstnancům SŽDC.

27.02.2015

27.03.2015

17.04.2015

29.05.2015

26.06.2015

28.08.2015

02.10.2015

13.11.2015

11.12.2015


Servisní dny ING/NN, v působnosti OŘ UNL, budou v roce 2015 probíhat v Mostě.

Konkrétně na pobočce ING v Mostě, na adrese: budova G – centrum, Moskevská 3336, 434 01, Most. /viz přiložená mapka/

Na této pobočce ING je poskytován servis každý pátek od 08.00 hod do 15.00 hod .

V níže uvedených termínech je poradce pan Petr Bauer připraven poskytnout rady a informace zaměstnancům SŽDC.

27.02.2015

27.03.2015

17.04.2015

29.05.2015

26.06.2015

28.08.2015

02.10.2015

13.11.2015

11.12.2015

K přesunu z budovy nádraží došlo v zájmu zlepšení služeb, především dosahu do databází ING a připojení k jejich systému.

Kontakt na pana Petra Bauera: Moskevská 3336, 434 01 Most , Czech Republic

T +420 476 701 222, M +420 602 484 182

E petr.bauer@poradce.ing.cz

www.ing.cz

Komentáře jsou uzavřeny.