Silvestrovské divadelní představení

ZV zajistil vstupenky na silvestrovské divadelní představení „HRA, KTERÁ SE ZVRTLA“, které se bude konat 31.12.2021 od 17 hodin v chebském divadle. 

Upozorňuji na protiepidemiologická opatření, která umožňují vstup do divadla – prodělanou nemoc Covid 19 nebo ukončené očkování.                               Pozvánka v příloze Divadlo silvestr Cheb – informační leták

Záložka pro permanentní odkaz.