Společná informace o jednání s odborovými centrálami u SŽ ze dne 22. 7. 2021

Hlavním bodem dnešního jednání bylo rozdělení prostředků z doposud vybraných prostředků z veřejné sbírky „Živelní události léto 2021 SŽ“.Ke dni 15. 7. 2021 bylo vybráno ať již formou srážky ze mzdy za měsíc červen 2021čipřímou platbou na zvláštníbankovní účet č. 94-14606011/0710 celkem 1 149 765 Kč.Společná pracovní komise rozdělila prozatím 1 100 000 Kč mezi 13 nejpostiženějších kolegyň akolegů, kterým nyní bude předložena k podpisu dohoda o poskytnutí daru.Zaměstnavatel a odborové centrály vyjadřují poděkovánívšem dosavadním dárcůmfinančních prostředků a vyzývají zaměstnance k projevení solidarity i v následujících dvou měsících (vždy stačí podat novou žádost o provedení srážky ze mzdyza příslušný měsíc). Celková aktuální odhadovaná škoda dosavadních žadatelů se pohybuje na hranici 32 000 000 Kč, kdy muselo dojít i k demolici obydlípoškozených zaměstnanců. Zároveň stále překvapující rozmarypočasí nevylučují nutnost pomoci i dalším zaměstnancům.

Záložka pro permanentní odkaz.