Společná informace o jednání zaměstnavatele a zástupců odborových organizací při Správě železnic, státní organizace, v Říčanech ve dnech 4. – 8. 10. 2021

V pondělí 4. 10. 2021 došlo na počátku výjezdního kolektivního vyjednávání na jednání pracovní skupiny k úplnému vypořádání veřejné sbírky (viz samostatná informace). Dále bylo zástupci odborových organizací představeno jejich společné stanovisko k návrhu kolektivní smlouvy pro rok 2022.

V úterý 5. 10. 2021 se jednalo o jednotlivých sporných bodech textu PKS.

Ve středu 6. 10. 2021 pokračovalo jednání o sporných bodech textu PKS s konečným výsledkem, kdy za účasti generálního ředitele Bc. Jiřího Svobody, MBA, došlo v závěru jednacího dne ke sjednání Podnikové kolektivní smlouvy pro rok 2022 (viz samostatná informace). V tento den proběhla i prezentace možnosti využití Digitální zaměstnanecké karty.

Ve čtvrtek 7. 10. 2021 bylo zahájeno technické čtení nové PKS, přičemž proběhla kontrola základního textu a přílohy č. 1.

V poslední den jednání představili zástupci zaměstnavatele návrh Rámcových zásad hospodaření s Fondem kulturních a sociálních potřeb pro rok 2022.

Další jednání proběhne v sídle zaměstnavatele dne 15. 10. 2021.

Záložka pro permanentní odkaz.