Společná informace z kolektivního vyjednávání SŽ

Kolektivní vyjednávání o Podnikové kolektivní smlouvě Správy železnic, státní organizace, na rok 2024, ze dne 20. 11. 2023

Dne 20. 11. 2023 pokračovalo za účasti generálního ředitele Bc. Jiřího Svobody, MBA, kolektivní vyjednávání v sídle organizace. Generální ředitel předložil komplexní návrh, který mj. navrhl dovolenou v rozsahu roku 2023, navýšení tarifních mezd a podmínky navýšení smluvních mezd, doplnění nároku na KOP o zaměstnání mistr OKV a vrchní mistr OKV a upřesnění textace této přílohy, navýšení příspěvku na stravování dle PKS včetně možnosti nahrání stravenkového paušálu na elektronickou stravenkovou kartu, finální textaci podmínek výplaty zvláštní odměny (podmínky roku 2023; rozšíření o OZ HZS-SDV).
Ve svém návrhu generální ředitel navrhl zvýšení tarifních mezd, přičemž odborové organizace souhlasily s navrhovanými úpravami textu vyjma hodnoty nárůstu tarifních mezd.

Záložka pro permanentní odkaz.