Společná informace zaměstnavatele a OC k ukončení veřejné sbírky ze dne 4. 10. 2021

Dnem 30. 9. 2021 byla ukončena finanční veřejná sbírka Správy železnic, státní organizace
„Živelní události léto 2021 – SŽ“, kterou SŽ založila ke dni 30. 6. 2021 zejména na pomoc
kolegům postiženým živelními událostmi v létě 2021 po tornádu na jihu Moravy.
Ke dni ukončení sbírky dne 30. 9. 2021 bylo vybráno celkem 3 142 100 Kč, ať již formou
srážek ze mzdy či přímým poukázáním finančních prostředků na speciální bankovní účet.
Všechny vybrané finanční prostředky byly rozděleny mezi 18 poškozených zaměstnanců
Správy železnic, kteří podali žádost o finanční dar z této veřejné sbírky a splnili stanovené
podmínky.
Zaměstnavatel i zástupci odborových organizací velmi děkují všem dárcům za vyjádřenou
solidaritu.

Záložka pro permanentní odkaz.