Stav vyjednávání o PKS SŽDC na rok 2018

 Dnes pokračovalo v sídle zaměstnavatele další kolo kolektivního vyjednávání.  Byť před začátkem jednání bylo v očekávání podepsání PKS , nestalo se tak. Generální ředitel předložil OC stejný nárůst nulového tarifu jako při minulém jednání tj. 3,2% s odkazem na podpis PKS u ČD. OC toto neakceptovali a návrh NEPODEPSALI, ovšem deklarovali dále pokračovat ve vyjednávání.

 Dnes pokračovalo v sídle zaměstnavatele další kolo kolektivního vyjednávání.  Byť před začátkem jednání bylo v očekávání podepsání PKS , nestalo se tak. Generální ředitel předložil OC stejný nárůst nulového tarifu jako při minulém jednání tj. 3,2% s odkazem na podpis PKS u ČD. OC toto neakceptovali a návrh NEPODEPSALI, ovšem deklarovali dále pokračovat ve vyjednávání. Tímto krokem vstoupí v platnost "Opatření ", které na přechodnou dobu garantuje podmínky při  nepodpisu PKS. V tomto opatření jsou zaručeny již dohodnuté body PKS a platí také základní nulový tarif. Žádný ze zaměstnanců by neměl zaznamenat propad mzdy v přechodném období. Další kolo jednání je naplánováno na 16.01.2018. 

Záložka pro permanentní odkaz.