USNESENÍ GR SOSaD

GR SOSaD přijala na dnešním jednání mj. usnesení, které reaguje na současnou situaci s přijetím vládního “ úsporného balíčku“.

Usnesení ze zasedání Generální rady SOSaD konané dne 9.11.2023:

Svaz Odborářů Služeb a Dopravy (SOSaD) podporuje veškeré protestní akce ČMKOS a ASO proti snižování životní úrovně občanů ČR, zejména zaměřené proti tzv. daňovému balíčku, včetně případné stávky, bude-li na železnici v součinnosti s ostatními odborovými svazy vyhlášena.

Záložka pro permanentní odkaz.