VOLBY DO DOZORČÍ RADY ČD CARGO

Ve dnech 23. 10. 2023 – 27. 10. 2023 se konaly volby členů Dozorčí rady ČD Cargo, a.s., volených zaměstnanci společnosti. Hlavní volební komise na základě výsledků z jednotlivých okrskových volebních komisích konstatovala, že z celkového počtu 6 398 oprávněných zaměstnanců – voličů ke dni vyhlášení voleb tj. k 23. 10. 2023  využilo svého práva volit celkem 4 325 zaměstnanců – voličů tzn., že volební účast byla 67,60 %.

Na základě výsledků byli zvoleni zaměstnanci společnosti za členy Dozorčí rady Bc. Marta Urbancová a Petr Doležal, kteří byli za kandidáty navrženi Podnikovým výborem OSŽ ČD Cargo, a.s., s účinností od 1. prosince 2023.

Záložka pro permanentní odkaz.