Vyčerpání dotací na rekreace pro zaměstnance ČD, a.s.

ČD, a.s. již ZASTAVILY přidělování dotace na rekreace z důvodu VYČERPÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ.

Pro klienty, kteří nejsou zaměstnanci ČD Cargo nebo SŽDC a nově i pro zaměstnance ČD a jejich rodinné příslušníky, je cena zájezdů vyšší o 5.000,- Kč u 11/12 denních a o 4.000,- Kč u 8 denních zájezdů.


ČD, a.s. již ZASTAVILY přidělování dotace na rekreace z důvodu VYČERPÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ.

Pro klienty, kteří nejsou zaměstnanci ČD Cargo nebo SŽDC a nově i pro zaměstnance ČD a jejich rodinné příslušníky, je cena zájezdů vyšší o 5.000,- Kč u 11/12 denních a o 4.000,- Kč u 8 denních zájezdů.

Záložka pro permanentní odkaz.