Vyčerpání SF ČDC na rekreace

Dnešním dnem, 3.5.2023, došlo k vyčerpání navýšeného finančního objemu  SF ČDC , ze kterého  bylo možno čerpat příspěvek na rekreaci zajišťovanou ve spolupráci s ČD travel, s.r.o.. Přihlášky doručené dne 3.5.2023 do 18:00 hodin na e-mail  ČD travel , s.r.o.  přes odpovědného zaměstnance Vaší JOS, jsou do tohoto  limitu ještě zahrnuty. Po tomto termínu nebudu již přihlášky přijímány.

Záložka pro permanentní odkaz.