VÝMĚNA REŽIJNÍCH PRŮKAZŮ – IN KARET

Informace k výměně In Karet s končící platností

  • Výměna In Karty se týká držitelů In Karet – zaměstnanců ČD i ostatních držitelů jízdních výhod, jejichž karta má v daný okamžik platnost kratší než 62 dní.
  • Platnost karty je zaznamenána na lícní straně In Karty v pravém dolním rohu – údaj „Platnost karty“.
  • Je třeba počítat s tím, že nová karta bude k vyzvednutí za 3 – 4 týdny po podání žádosti.

Doporučujeme všem zkontrolovat si platnost karty a naplánovat si zažádání o duplikát cca měsíc až měsíc a půl před koncem platnosti. Současně upozorňujeme, že o duplikát zaměstnanecké In Karty lze žádat nejdříve 62 dní do konce platnosti karty!

více v příloze: Informace_k_výměně_In_karet_s_končící_platností

Záložka pro permanentní odkaz.