VZÁJEMNÉ UZNÁVÁNÍ JÍZDNÍCH VÝHOD MEZI ČD a ZSSK PRO ROK 2015

Vzájemné uznávání jízdních výhod mezi ČD, a.s. a ZSSK, a.s. pro rok 2015
Dne 4. prosince 2014 byl podepsán dodatek č. 14 ke Smlouvě o vzájemném uznávání jízdních výhod mezi Českými drahami, a.s. (dále jen ČD) a Železničnou spoločnosťou Slovensko, a.s. (dále jen ZSSK) pro rok 2015. Níže uvedené podmínky jsou platné od 1. ledna do 31. prosince 2015.
1. Všechny platné železniční průkazky aktivované v čipových kartách vydávaných ČD opravňují jejich držitele ve vlacích ZSSK k:

Vzájemné uznávání jízdních výhod mezi ČD, a.s. a ZSSK, a.s. pro rok 2015
Dne 4. prosince 2014 byl podepsán dodatek č. 14 ke Smlouvě o vzájemném uznávání jízdních výhod mezi Českými drahami, a.s. (dále jen ČD) a Železničnou spoločnosťou Slovensko, a.s. (dále jen ZSSK) pro rok 2015. Níže uvedené podmínky jsou platné od 1. ledna do 31. prosince 2015.
1. Všechny platné železniční průkazky aktivované v čipových kartách vydávaných ČD opravňují jejich držitele ve vlacích ZSSK k:
- bezplatnému používání všech vlaků osobní dopravy ve vozové třídě vyznačené na železniční průkazce, vyjma použití vlaků IC a komerčních vlaků,
- použití vlaku IC a komerčních vlaků po uhrazení jízdného podle osobního tarifu ZSSK určeného pro vlaky provozované mimo Smlouvu o dopravních službách ve veřejném zájmu (Prepravný poriadok ZSSK pre IC vlaky),
- použití vlaku SC 240/241 v rámci vnitrostátní přepravy ZSSK po zakoupení SC příplatku ve výši 5 EUR (TK 98),
- bezplatné přepravě na tratích Tatranské elektrické železnice (TEŽ) a Ozubnicové železnice (OZ).

2. Všechny platné železniční průkazky aktivované v čipových kartách vydávaných ZSSK opravňují jejich držitele ve vlacích ČD k:
- bezplatnému používání všech vlaků osobní dopravy ve vozové třídě vyznačené na železniční průkazce,
- bezplatné přepravě na visuté lanové dráze Liberec-Horní Hanychov- Ještěd a zpět,
- použití vlaků SC, Business oddílu 1. vozové třídy ve vlacích railjet a povinně místenkových vlaků po zakoupení povinné místenky za cenu jako cestující s jízdním dokladem dle předpisu ČD Ok 9 a ČD Ok 10 pro 1. nebo 2. vozovou třídu stanovenou pro daný rok v metodickém pokynu k prodloužení platnosti zaměstnaneckých jízdních výhod ČD.
3. Všechny platné železniční průkazky aktivované v čipových kartách vydávaných ČD a ZSSK opravňují jejich držitele v mezinárodní přepravě k:
- bezplatné přepravě ve vlacích SC 240/241 po uhrazení povinné rezervace s příplatkem (aufpreis) ve výši 8 EUR (TK 98).

4. Držitele volných přenosných mezinárodních jízdenek ČD a ZSSK poskytovaných v rámci služebních cest v mezinárodní přepravě k:
- bezplatně ve vlacích SC 240/241 s bezplatnou povinnou rezervací (aufpreis) ve výši 0 EUR (TK 99); cestující nemá v tomto případě nárok na čerpání bonusových služeb.

5. Všechny platné železniční průkazky aktivované v čipových kartách vydávaných ČD a ZSSK neopravňují jejich držitele k:
- bezplatnému vydání místenky, místenky SC, místenky railjet Business, lůžkového nebo lehátkového příplatku,
- bezplatné přepravě zavazadel při využití služby úschova během přepravy (ČD) / pojízdné úschovny zavazadel (ZSSK),
- bezplatnému použití autobusového spoje Airport Express.

6. Ostatní jízdní doklady
Vzájemně se neuznávají volné jízdenky
- zaměstnancům ZSSK v rámci předpisu Ok 10 a v rámci dalších interních opatření ZSSK,
- zaměstnancům ČD v rámci předpisu Ok 9 a v rámci dalších interních opatření ČD.

Před jízdou na Slovensko doporučujeme ověřit na pokladní přepážce ČD s UNIPOK nebo na příslušném personálním útvaru, kde je držitel In Karty s aplikací železniční průkazka v evidenci jízdních výhod, zda po úhradě prolongační částky byla In Karta s aplikací železniční průkazka aktualizována. Aktualizaci In Karty stačí provést po úhradě prolongační částky pouze jednou.

Kontrolu aktualizace In Karty lze ověřit také na internetových stránkách http://www.cd.cz v odkazu na volbu „In Karta“ a dále „Moje In Karta“ nebo přímo na https://moje.inkarta.cz/. K tomu je nutné požádat o bezplatné přidělení hesla na pokladní přepážce ČD s UNIPOK nebo na personálním útvaru dle evidence držitele. Pro přístup na uvedenou stránku je nutné uvést číslo In Karty a heslo.

Informujeme všechny držitele In Karty, že časový doplatek do 1. třídy vozové zakoupený dle tarifu TR 10 neplatí pro přepravu v 1. vozové třídě vlaků cizích železničních správ, včetně Slovenska.

Komentáře jsou uzavřeny.