Zahájeno kolektivní vyjednávání o nové PKS SŽDC, s.o. na rok 2015

V pondělí 22. 9. 2014 a 29. 9. 2014 proběhla jednání zaměstnavatele a odborových organizací o podobě podnikové kolektivní smlouvy Správy železniční dopravní cesty po roce 2014. Zástupci odborových centrál seznámili zaměstnavatele se svými stanovisky a protinávrhy k návrhu PKS, který zaměstnavatel předložil dne 26. 8. 2014.
V průběhu jednání byly projednávány materiály: interní protikorupční program, etický kodex zaměstnance SŽDC a Celková zpráva z prověrek BOZP 2014.
Další jednání proběhne ve dnech 13. – 15. 10. 2014 v Berouně.
J. Skopový

V pondělí 22. 9. 2014 a 29. 9. 2014 proběhla jednání zaměstnavatele a odborových organizací o podobě podnikové kolektivní smlouvy Správy železniční dopravní cesty po roce 2014. Zástupci odborových centrál seznámili zaměstnavatele se svými stanovisky a protinávrhy k návrhu PKS, který zaměstnavatel předložil dne 26. 8. 2014.
V průběhu jednání byly projednávány materiály: interní protikorupční program, etický kodex zaměstnance SŽDC a Celková zpráva z prověrek BOZP 2014.
Další jednání proběhne ve dnech 13. – 15. 10. 2014 v Berouně.
J. Skopový

Záložka pro permanentní odkaz.