Změny v PKS SŽDC na rok 2016

Změny v PKS SŽDC 2016 – 2017
 Platnost základního textu PKS SŽDC 2016 – 2017 – pravidla spolupráce SŽDC a OC, sociální oblast, BOZP, odstupné včetně přílohy č. 1 PKS – stanovená týdenní pracovní doba, přestávky na jídlo a oddech a přiměřená doba na jídlo a oddech, dovolená, apod na dva roky, tj. do konce roku 2017.
 zvýšení tarifních mezd o 2,0 % oproti roku 2015,
 základní sazba výkonové odměny pro každého zaměstnance: 4,3 %, (+ 0,3%)

Změny v PKS SŽDC 2016 – 2017
 Platnost základního textu PKS SŽDC 2016 – 2017 – pravidla spolupráce SŽDC a OC, sociální oblast, BOZP, odstupné včetně přílohy č. 1 PKS – stanovená týdenní pracovní doba, přestávky na jídlo a oddech a přiměřená doba na jídlo a oddech, dovolená, apod na dva roky, tj. do konce roku 2017.
 zvýšení tarifních mezd o 2,0 % oproti roku 2015,
 základní sazba výkonové odměny pro každého zaměstnance: 4,3 %, (+ 0,3%)
 rozpětí základní sazby výkonové odměny u oblastních ředitelství, kde dojde k dohodě s odborovými organizacemi v rozpětí 4 až 12 % tarifní mzdy,
 minimální výše objemu mzdových prostředků bez ostatních osobních nákladů pro výplatu výkonové odměny: 4,6 % mzdových tarifů stanovených zaměstnancům
 nárok na stravenky v hodnotě 100 Kč u všech zaměstnanců při směně dlouhé 12 a více hodin (netýká se zaměstnanců s pružnou pracovní dobou)
 Zvýšení odměny pracovníka dozoru ve všech sazbách o 3,- Kč za 1 hod střežení
 rozšíření okruhu zaměstnanců s nárokem na KOP 1 x za 3 roky – velitel požární stanice a dále o vybraná zaměstnání infrastruktury
 Platnost přílohy č. 2 (pravidla pro odměňování), přílohy č. 3 (stravování a náhrady výdajů) a přílohy č. 4 (kondiční pobyty zaměstnanců) je na 1 rok (2016)
 Nově se při nerovnoměrně rozvržené pracovní době zavádí tři vyrovnávací období za rok

J.Skopový

Komentáře jsou uzavřeny.