Společná informace o jednání s odborovými centrálami u SŽ ze dne 22. 7. 2021

Hlavním bodem dnešního jednání bylo rozdělení prostředků z doposud vybraných prostředků z veřejné sbírky „Živelní události léto 2021 – SŽ“.Ke dni 15. 7. 2021 bylo vybráno ať již formou srážky ze mzdy za měsíc červen 2021čipřímou platbou na zvláštníbankovní účet č. 94-14606011/0710 celkem 1 149 765 Kč.Společná pracovní komise rozdělila… Číst dále

Veřejná sbírka pro kolegy ze SŽ, postižené živelní katastrofou

    Dne 25. 6. 2021 ve 13:30 byla zástupcem SŽ panem Ing. Kouckým svolána mimořádná schůzka s odborovými partnery vzhledem k mimořádným událostem na jižní Moravě. Všechny odborové centrály jednoznačně podpořili žádost generálního ředitele Bc. Jiřího Svobody, MBA o vypsání sbírky „Živelní událost léto 2021 – SŽ“. Protože se jedná o pomoc kolegům,… Číst dále

VÝMĚNA REŽIJNÍCH PRŮKAZŮ – IN KARET

Informace k výměně In Karet s končící platností Výměna In Karty se týká držitelů In Karet – zaměstnanců ČD i ostatních držitelů jízdních výhod, jejichž karta má v daný okamžik platnost kratší než 62 dní. Platnost karty je zaznamenána na lícní straně In Karty v pravém dolním rohu – údaj „Platnost karty“. Je třeba… Číst dále

Radnické okruhy

ZV připravil v rámci uvolňování karanténních a jiných omezení letní turistický víkend „Radnické okruhy“. Bude-li to situace dovolovat, bude se akce konat v termínu 23. – 25. 7. 2021. Předběžné přihlášky jsou přijímány na ZV – podrobnosti v příloze propozicce – Radnické okruhy

Očkování COVID 19

Na jednání zaměstnavatele SŽ a odborových centrál dne 3.5.2021 bylo kromě projednávání 4. změny PKS personálním ředitelem Ing. Kouckým sdělena informace k očkování na Covid 19. Při průzkumu zájmu o očkování se především zaměstnanci řízení provozu hlásili u zaměstnavatele o očkování jako zaměstnanci kritické infrastruktury. K dnešnímu dni , kdy… Číst dále